Po letní okurkové sezóně je na čase opět informovat o dění v místním Sokole.

Dotace

Sokol Libčice žádal v několika programech s následující úspěšností (přehled žádostí mimo podpory města Libčice).

  • Středočeský kraj – Fond hejtmana: úspěšná dotace na chod oddílu házené se zaměřením na mládež ve výši 30 000,-
  • Středočeský kraj – Fond sportu, mládeže a primární prevence: neúspěšná dotace na revitalizaci předzahrádky (parková úprava, dětské hřiště, venkovní posilovna).
  • MŠMT – Program VIII Organizace sportu ve sportovních klubech a tělovýchovných jednotách: úspěšná dotace na podporu mládeže v oddílech ve výši 111 000,-
  • MŠMT – Program IV Údržba a provoz sportovních zařízení: dotace podávaná přes zastřešující organizaci, zatím bez výsledku, čekáme na vyjádření z ústředí Sokola.
  • ČOS – čekáme na vyjádření ohledně žádosti na přerozdělení financí z programu III MŠMT Činnost sportovních (servisních) střešních organizací a žádosti na odboru sportu ČOS. Bohužel situace v ústředí Sokola je taková, že do jednot putuje minimum finančních prostředků. Dlouhodobě naše jednota ústředí odevzdává více na členských příspěvcích, než kolik následně získáme zpět.

Rozvrh tělocvičny

Na zářijové schůzi výboru, přesně 20. 9., se bude projednávat podoba rozvrhu tělocvičny na období podzim 2017 – jaro 2018. Výbor již obdržel několik požadavků na hodiny v tělocvičně ze strany veřejnosti. V případě zájmu posílejte svou představu na email info@sokollibcice.cz nebo využijte formuláře na našem webu www.sokollibcice.cz. Nicméně je nutné podotknout, že kapacita tělocvičny je každoročně nedostatečná a je primárně využívána oddíly Sokola s předností pro mládež.

Hala

Pracovní skupina výboru Sokola stále pracuje na potřebných podkladech pro realizaci projektu výstavby víceúčelové haly v Libčicích. Jedná se o trnitou a zdlouhavou cestu. Mám ale radost, že konečně ladíme parametry 2-3 variant, jak by se daný projekt mohl realizovat. V nadcházejících týdnech vznikne prezentace, kterou budeme chtít představit vedení města a i široké veřejnosti. Pevně věřím, že začátkem října budeme moci konečně veřejně prezentovat naše představy. Jako ochutnávka přiložen obrázek níže vizualizace jedné z variant víceúčelové haly.

 

Vizualizace možné varianty víceúčelové haly

PS: Pro věčné dloubaly: Ty tribuny si dokážeme představit i menší 🙂

Různé

Zajímá vás něco dalšího? Nestyďte se a zeptejte se přímo v komentáři!