Na základě aktuálního stavu okolo epidemie COVID-19, usnesení vlády z 30.4. a potvrzení od ČOS obnovuje Sokol Libčice nad Vltavou od pondělí 11. 5. svou činnost. Jedná se o možnost cvičit nejen na venkovním hřišti ale využívat také tělocvičnu.

Dle usnesení se musí dodržovat následující pravidla:

  • na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 100 osob,
  • vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry,
  • sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,
  • na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou,
  • nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce,
  • po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek;

Každý oddíl je zodpovědný za dodržování daných pravidel a sám rozhoduje o uskutečnění svých cvičení a tréninků. Informujte se tedy nejdříve u svého cvičitele nebo trenéra, zda a jakým způsobem budou tréninky a cvičení probíhat.

Dobrou zprávou nejen pro sportovce je i informace od našeho hospodského, že hostinec Na Žíněnce bude také od pondělí 11. 5. otevřen. Prozatím však jen zahrádka s okénkem. Budeme rádi, když přijdete podpořit svou oblíbenou hospůdku.