Provozovatel: TJ Sokol Libčice nad Vltavou
Sídlo: náměstí Svobody 249, Libčice nad Vltavou,  IČ: 00663832
info@sokollibcice.cz, www.sokollibcice.cz

Vstup na tenisové kurty

Používání tenisových kurtů je dovoleno pouze v provozní době každý den od 8:00 – 21:00 po zaplacení hracího poplatku, u členů tenisového klubu po zaplacení členského příspěvku. Vstupem do prostoru tenisového areálu je každý návštěvník povinen dodržovat ustanovení tohoto Provozního řádu a dbát pokynů správce areálu.

Rezervaci tenisového kurtu je nutno provést pomocí rezervačního systému.

Herní doba na tenisových kurtech je stanovena obvykle na 60 – 120 minut (rezervace je možná po 30 minutách). V rámci této herní doby je návštěvník povinen provést přípravu (zejména řádné nakropení) i úklid tenisového kurtu. Poplatek pro nečleny oddílu činí 150 Kč / 60 min. / kurt (sleva až 75% za kurt při návštěvě se 3 členy oddílu, nečlen platí pouze svůj podíl).

Klíče od areálu je možné po rezervaci vypůjčit na několika záchytných místech (doporučujeme si vypůjčení předem domluvit telefonicky). V rámci vrácení klíčů je vybrán poplatek odpovídající reálné době strávené v areálu tenisových kurtů. Seznam kontaktních míst:

  • Restaurace Na Žíněnce v areálu Sokola (informace u obsluhy)
  • Člen tenisového oddílu Vladimír Přibáň – autoopravna nad kurty (tel: 775 467 701)
  • Případně jakýkoli další člen oddílu tenisu

Práva a povinnosti návštěvníků

Každý návštěvník je povinen udržovat čistotu všech míst a zařízení areálu a při svém jednání dbát bezpečnosti vlastní i ostatních.

Vstup na kurty je možný pouze za účelem provozování sportovní činnosti osobám starším 12 let. Děti do 12 let mohou navštívit areál pouze v doprovodu dospělé osoby. Vstupovat na kurty je dovoleno pouze ve sportovní obuvi, nebo obuvi, která povrch hřiště neponičí.

V areálu jsou k dispozici celkem 3 kurty s následujícími pravidly:

  • Kurt č. 1 – rezervován výhradně pro členy oddílu
  • Kurt č. 2 – volně k dispozici
  • Kurt č. 3 – volně k dispozici (součástí je i tréninková stěna)

Tréninkovou stěnu za kurtem č. 3 lze využívat pouze v případě, že tento kurt není obsazen.

Návštěvník má k dispozici v areálu tenisových kurtů šatnu. Prostor slouží k převléknutí a úschově sportovního náčiní. Nářadí (síť, koště atd.) jsou uloženy v sousední boudě a přístřešku.

Provozovatel neodpovídá za škody na odložených věcech osob v šatnách, či dalších prostorách areálu tenisových kurtů. Předměty nalezené v prostorách areálu je nálezce povinen odevzdat u správce areálu. Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení areálu. Jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny, jak na zařízení areálu, tak na majetku ostatních osob.

Přání a stížnosti, týkající se provozu areálu, mohou návštěvníci posílat na email provozovatele info@sokollibcice.cz.