Starosta

Josef Nováček nojo@volny.cz 722 563 977

Jednatel, místostarosta

Tomáš Hykeš t.hykes@centrum.cz 724 950 959

Náčelník

Karel Janda kajajanda@seznam.cz 736 460 698

Náčelnice

Jana Kejmarová janinka@inmail.cz 728 128 886

Výkonný výbor

Jan Špiegel j.spiegel@seznam.cz 777 220 711
František Novotný bob.novotny@seznam.cz 608 120 910
Hannah Bartíková hannah.bartikova@hbart.cz 602 390 268
Vratislav Vorel vorel363@seznam.cz 606 307 310
Petr Česák petr@cesak.cz 721 124 917

Funkce vzdělavatele není aktuálně obsazena, dočasně ji zastupuje Tomáš Hykeš.