Starosta

Josef Nováček nojo@volny.cz 722 563 977

Jednatel, místostarosta

Tomáš Hykeš t.hykes@centrum.cz 724 950 959

Náčelník

Karel Janda kajajanda@seznam.cz 736 460 698

Náčelnice

Jana Kejmarová janinka@inmail.cz 728 128 886

Výkonný výbor

Jiří Hodík george56@seznam.cz 732 452 372
František Novotný bob.novotny@seznam.cz 608 120 910
Václav Kraus kraus@quickchem.cz 776 862 286
Václav Lisý v.lisy@seznam.cz 602 226 337
Petr Česák petr@cesak.cz 721 124 917

Funkce vzdělavatele není aktuálně obsazena, dočasně ji zastupuje Tomáš Hykeš.