Z důvodu konání jiné akce je turnaj posunut na sobotu 8.6.