Minulý týden ve středu se konalo zastupitelstvo města Libčice nad Vltavou. Jako 4. bod byla zařazena změna rozpočtu navrhující mimo jiné alokaci částky 400 000,- Kč na zhotovení projektu výstavby sportovní haly potřebného pro přípravu žádosti o dotaci.

Zástupci Sokola Libčice dostali prostor k prezentaci aktuálního stavu projektu. Zastupitelé a přítomná veřejnost byla obeznámena především s následujícími oblastmi:

  • Aktuální stav
  • Je hala potřeba?
  • Umístění haly
  • Parametry haly
  • Finance (náklady a příjmy)
  • Spolupráce + financování akce

Níže je k dispozici kompletní prezentace.

Výsledkem diskuze byla shoda v podpoře této akce v požadované výši s podmínkou, že vznikne konkrétní písemná dohoda mezi městem a Sokolem definující parametry spolupráce.

Jsme rádi, že město je výstavbě haly nakloněno a pevně věříme, že v dalších měsících spolupráci ještě dále zintenzivníme a společně vybereme vhodný dotační titul, který je alfou a omegou celé akce.