V areálu Sokola (mapa) se nacházejí 3 antukové kurty včetně betonové tréninkové stěny. Kurt je možné si online rezervovat, následná návštěva se řídí provozním řádem.

Základní informace:

  • Poplatek pro nečleny oddílu je 150Kč / 60 min. / kurt
  • Provozní doba 8:00 – 21:00
  • Klíče od areálu je možné vypůjčit u správce Stanislava Pospíšila (tel: 607 726 553), pokud není k dispozici, pak u obsluhy restaurace Na Žíněnce, v autoopravně nad tenisovými kurty V. Přibáně (tel: 775 467 701) nebo u dalších členů oddílu
  • Rezervujte si kurty online, případně volejte správci, který vám může s rezervací pomoci
  • Hráči s rezervací mají přednost před těmi bez rezervace
  • Kurt č. 1 a 2 je určen primárně pro oddílové hráče, kurt č. 3 pro veřejnost.
  • WC je možné použít během otvírací doby od 15 hod restaurace Na Žíněnce v budově Sokolovny.
Tenisové kurty
Tenisové kurty
Tréninková stěna na tenisových kurtech
Tréninková stěna na tenisových kurtech