TJ Sokol Libčice oznamuje všem svým členům termín valné hromady TJ.

Valná hromada se svolává na čtvrtek 18. 4. od 18.00 hodin v tělocvičně naší TJ.

Účastníci – členové TJ budou vyzváni k účasti na VH prostřednictvím vedoucích,
nebo zástupců jednotlivých oddílů a odborů v rámci klíče pro účast na VH.

Hosté budou pozváni osobně starostou TJ Sokol.

Valná hromada TJ se bude řídit programem dle návrhu výboru.

Těšíme se na účast, za výbor TJ Sokol Libčice – Tomáš Hykeš

Program valné hromady TJ Sokol Libčice nad Vltavou konané dne 18.4.2024 od 18:00 hod.

 1. Zahájení
 2. Volba mandátové komise
 3. Volba návrhové komise
 4. Zpráva o činnosti TJ za uplynulý rok
 5. Zpráva o hospodaření za uplynulý rok
 6. Návrh plánu činnosti TJ na příští období
 7. Návrh rozpočtu TJ na příští období
 8. Zpráva o činnosti kontrolní komise TJ
 9. Zpráva o činnosti odboru všestrannosti a sportovních oddílů za uplynulý rok
 10. Zpráva vzdělavatele
 11. Návrh na rozšíření výboru TJ a volba nového člena výboru
 12. Zpráva pracovní komise o stavu plánované výstavby nafukovací haly
 13. Diskuse
 14. Volba delegátů na VH Župy Jungmannovy
 15. Zpráva mandátové komise
 16. Návrh usnesení a jeho přijetí
 17. Závěr