Po měsíci pokračujeme s rubrikou týkající se informací z výboru Sokola. Pro měsíc březen stále zůstává tématem čísla jedna rekontrukce hostince. Dále ladíme přípravu na valnou hromadu a čerstvá informace je ohledně schválených grantů od města Libčice.

1) Rekontrukce hostince Na Žíněnce

Největší část prací týkajících se rekonstrukce vnitřních prostor hostince úspěšně proběhla v plánu před libčickým masopustem. Mezi hlavní realizované úpravy se řadí přemístění baru ke stěně naproti vchodovým dvěřím a rozšíření průchodu od baru do lokálu včetně 2 průhledových oken. Cílem bylo prostor opticky co nejvíce rozšířit a zesvětlit, což se myslím povedlo.

Někdy se říká, že restaurace je jen tak dobrá, jak dobré má sociální zařízení. I v tomto ohledu chceme laťku posunout o standard výše, a proto aktuálně probíhá rekonstrukce WC. Dámské sociální zařízení bude nově hned vedle pánského a bude nabízet 2 kabinky. Pevně věříme, že dámy tyto změny ocení. Pánské WC zůstává ve stávající stavební úpravě.

Mimo uvedených velkých změn se pracuje na dalších drobnějších úpravách, které jsou neméně důležité a přispějí následně k celkovému dojmu z nové provozovny.

Jsme stále v procesu, ale postupnými krůčky se blížíme cíli. Oficiální otevření je plánováno na konec března. Přesný termín bude v pravý okamžik dále komunikován.

2) Valná hromada Sokola Libčice

Na konci března nás čeká každoroční valná hromada celé jednoty. Po uplynulém volebním roce se jedná pouze o „informační“ akci. V rámci programu budou prezentovány následující hlavní body:

  • zpráva starosty o hospodaření jednoty
  • zpráva předsedů o činnosti jednotlivých oddílů
  • plánovaný rozpočet na aktuální rok

Mimo pozvaných členů Sokola rádi uvítáme všechny příznivce libčického Sokola. Jedná se o dobrou příležitost dozvědět se trochu větší detail o fungování celé jednoty.

3) Schválené granty od města Libčice nad Vltavou

Oddíl Požadavek Schváleno
Házená  16 000 Kč  12 000 Kč
Tenis  10 000 Kč  6 000 Kč
Stolní tenis  72 500 Kč  15 000 Kč
Všestrannost muži
 48 000 Kč  32 000 Kč
Všestrannost ženy
 21 350 Kč  6 000 Kč
Karate
 22 450 Kč  10 000 Kč

Rozpis všech dotací naleznete na webu libcickekrizovatky.cz