V neděli 5.3 2017 se v Libčické sokolovně uskutečnil okresní turnaj mládeže. Ve čtyřech věkových kategoriích se u zelených stolů sešlo téměř 30 dětí. V kategorii nejmladších žáků obsadil první místo Tadeáš Auf z Viktorie Ořech, kategorii mladších žáků vyhrál Melichar Nemejc také z Viktorie Ořech a v kategorii starších žáků zvítězil František Dvořák z TJ Úholičky. V poslední vypsané kategorii dorostenců vybojoval pohár za 1. místo také František Dvořák z Úholiček. Tato akce byla součástí série žákovských turnajů Regionálního svazu stolního tenisu Praha západ . Děkuji tímto všem zúčastněným členům  oddílu stolního tenisu za organizaci na velmi dobré úrovni .

Jan Špiegel , předseda oddílu