Vedení Sokola se schází každý měsíc na pravidelné schůzi. Jedná se o základní platformu komunikace mezi staroustou, jednatelem, členy výboru a vedoucími jednotlivých oddílů Sokola.  Mimo provozních otázek závislých na konkrétní situaci se řeší také dlouhodobější aktivity. Rádi bychom touto cestou seznámili členy Sokola, ale také širokou veřejnost se základními body, které aktuálně řešíme.

Dotační programy

  • Začátek roku je ve znamení dotačních programů. Žádosti jsme podali na všech úrovních veřejné správy. Základem je každoroční příspěvek od města Libčice. Nespoléháme ale jen na lokální zdroj a rozpočet se snažíme obohatit také příspěvkem od České obce sokolské, Středočeského kraje nebo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
  • Pevně věříme, že alespoň část žádostí bude úspěšná a budeme tak moci řešit nejen údržbu a provoz, ale také investice a snad poprvé i odměny pro trenéry a cvičitele mládeže.

Plán provozu, údržby a investic

  • Ruku v ruce s dotacemi jde i roční finanční rozpočet na oblasti provozu, údržby a investic. Především díky příspěvku od města Libčice bude zajištěn provoz a údržba tělocvičny a celého areálu Sokola.
  • Mezi vetší body možných investic patří revitalizace předzahrádky vedle restaurace – možnost dětského hřiště, outdoor posilovny, parkové úprava nebo sportovního vybavení. Na předzahrádku bychom rádi získali grant od Středočeského hejtmanství a v dalším roce také i na rekonstrukci kotelny pro potřeby posilovny.
  • Detailnější plán jednotlivých akcí budeme prezentovat po jeho schválení v jednom z dalších příspěvků z výboru. Investiční položky jsou závislé na získaných dotací. Z vlastních zdrojů nejsme schopni investice pokrýt.

Restaurace

  • Aktuálně probíhá intenzivní jednání s konkrétním zájemcem o pronájem hostince v budově Sokolovny. Po ukončení předešlé smlouvy se provedla revize prostor a vybavení hostince.
  • Došli jsme bohužel k názoru, že kvalitní, efektivní a ekonomický provoz není možný bez několika základních úprav a oprav. Jedná se především o rekonstrukci sociálního zařízení a kuchyně, která nesplňovala ani základní požadavky pro provoz podobného zařízení. Rekonstrukce se bude ale realizovat s ohledem na velmi omezený rozpočet Sokola.
  • Důležitou informací je provizorní otevření hospody v době libčického masopustu 4. března. Následně by v nejbližším možném termínu mělo dojít k dokončení rekonstrukce a plnohodnotnému provozu. A ano, hospoda bude zcela nekuřácká.

Příprava na valnou hromadu

  • Na konci března Sokol čeká výroční valná hromada. Výbor připravuje podklady za celou jednotu a jednotlivé oddíly své zprávy o činnosti.

Zajímá vás něco konkrétního? Nebojte se zeptat a my vám rádi odpovíme. Cílem této rubriky je prezentovat hlavní body, které jsou aktuálně na stole výboru Sokola.