Tisková zpráva ČOS

Praha, 13. 2. 2017 – Jen pár dnů dělí Českou obec sokolskou od významného jubilea – 16. února uplyne 155 let od založení první sokolské tělocvičné jednoty, Sokola Pražského. Ještě v témže roce 1862 se sokolské hnutí začalo šířit z Prahy do Čech a na Moravu – byly založeny jednoty v Brně, Jičíně, Jaroměři, Kolíně, Kutné Hoře, Nové Pace, Příbrami, Turnově a Čáslavi. Od tohoto data, jak plynuly dějiny, Sokol v různých etapách naplňoval naši národní historii, aktivně ji spoluvytvářel. Od svého založení usiloval o dovršení národního obrození, jež vyvrcholilo vznikem samostatného státu Čechů a Slováků. Za první světové války se sokolská myšlenka prolínala se zakládáním československých legií ve Francii, v Rusku a v Itálii. Připomeňme v této souvislosti výrok prezidenta T. G. Masaryka, že „kdyby nebylo Sokola, nebylo by legií, kdyby nebylo legií, nebylo by samostatného Československa“. Vliv Sokola na vznik československých legií si připomínáme i v letošním roce, kdy v létě uplyne 100 let od bitvy u Zborova – vystoupení československých legionářů zde vzbudilo značný mezinárodní ohlas a přispělo k tomu, že spojenci uznali Československou národní radu v Paříži jako zákonnou představitelku Čechů a Slováků.

Sokol hrál významnou roli i při vzniku našeho státu 28. října 1918, kdy spolu se studenty a DTJ vytvořil Národní stráž na ochranu veřejného pořádku a v následujících měsících vytvořil čtyři prapory armády, jež na Slovensku bránily republiku. Po vzniku ČSR se Sokol postavil za budování samostatného státu a byl odhodlán ho bránit se zbraní v ruce. V době nacistické okupace  se mnozí sokolové zapojili do odboje a v boji za znovuzískání svobody mnozí z nich položili své životy.

Činnost Sokola byla v historii čtyřikrát násilně ukončena, ale vždy, jak jen to bylo možné, vstal Sokol jako pták fénix z popela a obnovil svoji činnosti. I to svědčí o tom, že sokolské hnutí a jeho myšlenky a ideály v české společnosti silně zakořenily. A Sokol vyznávající hodnoty demokracie, svobody a harmonického všestranného rozvoje osobnosti, svojí činností, svým moderním programem oslovuje i současné generace.

V současnosti má Česká obec sokolská zhruba 160 000 členů ve více než 1100 tělocvičných jednotách.
V oddílech sokolské všestrannosti jsou lidé všech generací, kteří neusilují o maximální sportovní výkon, ale cvičí pro kondici, zdraví, radost, potěšení, prožitek. V České obci sokolské je rovněž evidována na 2000 sportovních oddílů různých výkonnostních úrovní ve zhruba devadesáti sportovních odvětvích. Sokolští sportovci pravidelně jsou i mezi reprezentanty ČR na olympijských hrách. V souladu s požadavkem harmonického rozvoje těla i ducha je také sokolská kulturní a vzdělávací činnost – v České obci sokolské aktivně působí téměř dvě stě ochotnických, loutkářských, folklorních, pěveckých a hudebních souborů a sborů, které udržují národní tradicia rozvíjejí kreativitu, pomáhají udržovat kulturu a společenský život i v malých městech a vesnicích.

Doplnění vzdělavatele

I v TJ Sokol Libčice oslavíme 107. výročí založení u nás dne 18. 11. 2017. Náš Sokol založen a uznán C. K. Rakouským místodržitelem 18. 11 1909 pod č. j. 266272 a přistoupeno ke vstupu do župy Podbělohorské a ČOS. Trvalý delegát do župy  Fr. Český a delegát na sjezd ČOS ustanoven starosta Ing F. Fischer. Toto vyročí  oslavme svou činností.

Jarda Novák vzdělavatel