Minulý týden proběhla vlaná hromada Sokola Libčice. Nejednalo se o volební valnou hromadu, proto v rámci programu nebyly řešeny žádné zásadní body.

Valná hromada 2017 - 02

Valná hromada 2017 – 02

Pro přehlednost přesto několik základních informací:

 • Starosta Sokola Libčice Josef Nováček přednesl zprávu o činnosti za rok 2016
  • V roce 2016 jsme realizovali investiční práce v objemu cca 350 000,-
  • V rámci vyhlášení ankety nejlepší sportovec a trenér byli v rámci sokolského dne vyhlášeni:
   • kategorie mládež: Natálka Hudáčková
   • kategorie dospělí: Karel Janda
   • kategorie trenér: Jaroslav Novák
  • Dále probíhá komunikace s župou ohledně problematických pasáží nových stanov Sokola, které jsou dle našeho názoru v rozporu se zákonem
  • Na rok 2017 jsou aktuálně plánovány investice v objemu cca 300 000,-
   • Mezi největší projekt patří rekontrukce hostince Na Žíněnce
   • Další investice budou závislé na získaných prostředcích z dotačních programů MŠMT, Středočeského kraje, atd.
  • Pracovní skupina se intenzivně zabývá rozpracováním podkladů  pro možnost podání žádosti ohledně výstavby multifunkční sportovní haly
 • Dále bylo prezentováno finanční čerpání v roce 2016 a rozpočet na rok 2017:
  • Čerpání 2016:
   • Náklady: 1 137 395,-
   • Výnosy: 1 039 874,-
  • Rozpočet 2017 je plánován vyrovnaný ve výši 1 071 000,-
 • S ohledem na navýšení povinného členského příspěvku ČOS byl navýšen oddílový příspěvek pro aktivní členy (využívající areál Sokola Libčice) na částku 500,- za člena na rok

Přílohy:

Valná hromada 2017 - 01

Valná hromada 2017 – 01