S OHLEDEM NA USNESENÍ VLÁDY ČR A NAŘÍZENÁ KARANTÉNNÍ OPATŘENÍ BUDE S PLATNOSTÍ OD 16.3.2020 UZAVŘENA DO ODVOLÁNÍ SOKOLOVNA A CELÝ AREÁL T. J. SOKOL LIBČICE. JAKÉKOLIV PORUŠENÍ TOHOTO NAŘÍZENÍ  BUDE POVAŽOVÁNO ZA HRUBÉ PORUŠENÍ USNESENÍ VLÁDY ČR