Poslední rozloučení s rodákem a významným občanem našeho města, který zemřel náhle 29. listopadu 2017, se bude konat

ve středu 6. prosince v 11:00 v krematoriu v Kralupech nad Vltavou.

Z Libčic bude vypraven autobus, který odjíždí ze svých zastávek v těchto časech:

  • 10:00 Letecké náměstí
  • 10:05 náměstí Svobody
  • 10:10 zastávka u Saigonu

S odchodem náčelníka, trenéra, kronikáře a obětavého člena libčického Sokola se těžko smiřují snad všichni v našem městě napříč generacemi, které dokázal nadchnout a vzbudit v nich zájem o gymnastiku a sokolskou všestrannost, včetně šplhu.

Odešla libčická legenda. Navždy nás opustil laskavý člověk s mladým srdcem, které jej náhle zradilo a navždy tak přerušilo jeho obdivuhodnou celoživotní aktivitu.

Vyjadřujeme upřímnou soustrast celé rodině a přejeme všem hodně sil k vyrovnání se s bolestnou ztrátou….