S ohledem na řadu dotazů členů i veřejnosti, jak a kdy bude otevřena tělocvična, si dovolujeme sdílet aktuální informace z ústředí ČOS. Jako jednota nechceme zbytečně oddalovat otevření tělocvičny, ale jsme povinni postupovat podle platných nařízení. Jakmile budeme mít nové informace, budeme je opět sdílet.

Ve zkratce (plné znění níže):

  • Situace je stále nepřehledná a výklady uvolňování opatření se různí
  • Otevření posiloven a fitcenter se nevztahuje na sokolské tělocvičny (nespadáme do komerčního provozu)
  • Nově možnost cvičit venku ve skupině až 10 lidí, při dodržování rozestupů 2 metrů
  • Čekáme na další výklad nebo upřesnění opatření

Vážené sestry, vážení bratři,

včera ve večerních hodinách vláda ČR zveřejnila nový plán na postupné otevírání veřejného života. Dostávám řadu dotazů požadujících upřesnění, co z tohoto plánu konkrétně vyplývá pro naše sokolské jednoty.

Musím přiznat, že situace zůstává i nadále v určitých oblastech velmi nečitelná, zejména ve využívání vnitřních prostor. Ani právní experti nemají jasno, stejně jako kolegové ze sportovního prostředí, s nimiž každodenně situaci konzultuji. Osobně jsem ihned po zveřejnění předchozího plánu dne 17. 4. 2020 zaslala žádost o výkladové stanovisko Národní sportovní agentuře/NSA vč. příslušným ministerstvům. Dosud jsem obdržela odpověď z NSA, že se sami, zatím neúspěšně, snaží získat výkladové stanovisko vlády ČR. Situaci tento čtvrtek ještě zkomplikoval Městský soud v Praze se svým rozhodnutím o neplatnosti některých vládních opatření s odkladným účinkem ke dni 27. 4. t.r.

Protože situace je dle Ústředního krizového štábu stále nebezpečná, je třeba i v příštím týdnu ponechat dveře našich sokoloven zavřené. Co se týká otevření posiloven a fitness center, bohužel, se na nás nevztahuje (pokud jednota takové zařízeníneprovozuje – podnikatelská činnost). V tomto případě jde o opatření Ministerstva průmyslu a obchodu a řídí se nařízeními pro podnikatelské subjekty. Sportování a tělovýchova spadá pod nařízení o volném pohybu osob. I to se ovšem nyní podstatně změnilo, což má vliv na podmínky sportování na venkovních portovištích. Bezpečnostní a hygienická opatření zůstávají, nově může ale společně na veřejnosti pobývat až 10 osob (dosud to byly 2 osoby). To znamená, že venku může sportovat až desetičlenná skupina, která udržuje 2 metrový odstup od ostatních osob.

Neustávám v úsilí získat jasné informace především ohledně dne 25. 5. 2020, kdy se dle vládního usnesení mají umožnit sportovní aktivity i konání sportovních akcí (zřejmě ale nadále s určitým omezením). Nejpozději ve středu 29. dubna t. r. Vás budu o dalším vývoji informovat.

Děkuji všem za trpělivost a věřím, že současná situace již brzy skončí.

Se sokolským pozdravem

Ing. Hana Moučková, v. r.
starostka ČOS