11. září 2016  se na sokolském hřišti a v sokolovně  konal Sokolský den, pořádaný libčickými sokoly. Tentokrát do jeho úvodu bylo zařazeno slavnostní vyhlášení nejlepších sportovců a trenéra roku.  Ve svém  úvodním projevu zdůvodnil  trenér karatistů a člen výboru J. Hodík  výběr oceněných sportovců  pro rok 2016.

Titul mistra v karate žáků s mezinárodní  účastí a za úspěchy ve všestrannosti byla na 1. místo nominovaná  Natálie Hudáčková.

V kategorii dospělých byl sportovcem roku vyhlášen  Karel Janda, úspěšný vítěz dvojboje (kruhy, akrobacie) na závodech v Praze  a mistr republiky v přeboru ČOS ve šplhu na  laně.

Jako nejlepší trenér roku byl vyhodnocen  Jarda Novák starší (náčelník).

Sokolský den - září 2016

Sokolský den – září 2016

Všichni ocenění obdrželi od T. J. Sokol Libčice  z rukou jeho starosty Josefa Nováčka a pověřeného člena výboru Sokola Jiřího Hodíka a za přítomnosti starosty města Ing. Pavla Bartoše, MBA  dárkový balíček a velmi krásnou plaketu s poděkováním za  reprezentaci města a Sokola.

Po tomto slavnostním zahájení se rozběhl pestrý program Sokolského dne, pro který si všechny oddíly připravily závody a ukázky svých sportů. Diváci měli možnost sledovat, ale též si i vyzkoušet házenou, všestrannost žen, všestrannost mužů, karate, box, stolní tenis a na kurtech tenis. Účast dětí i dospělých byla velmi dobrá a z jejich reakcí usuzujeme, že se jim to všem  líbilo. Každý  za svou účast obdržel drobnou cenu  a na závěr nechybělo obvyklé vlastnoruční opékání buřtů. Sokolský den není jen ukázkou všech sokolských disciplín, ale zároveň pozvánkou pro děti i dospělé, aby přišli mezi nás a na příštím Sokolském dni si zazávodili a  předvedli ostatním, co se naučili.

Jarda Novák,  vzdělavatel