Možná přicházíme s křížkem po funuse, ale lepší pozdě než vůbec. Léto se pomalu chýlí ke svému konci, ale i tak nás určitě čeká ještě mnoho slunečných dní ideálních pro sport. Sokol, jako největší sportovní organizace v Libčicích, disponuje několika zajímavými sportovišti. Rádi bychom tak více využili kapacit jednotlivých hřišť a nabídli je libčické veřejnosti. Pevně věříme, že zájem o sport je, jen se „tolik“ neví o možnostech jejich využití.

Tenisové kurty

V areálu Sokola se nachází celkem 3 antukové kurty. Nově je k dispozici také tréninková betonová stěna pro pilování techniky jednotlivců. Mimo členů oddílu a pravidelných hodin tenisové školičky nejsou kurty vytěžovány. Především v dopoledních hodinách jsou prakticky nevyužity. Právě zde vidíme největší potenciál nabídky veřejnosti. Z tohoto důvodu jsme připravili nový provozní řád tenisového areálu včetně možnosti online rezervace kurtu na konkrétní čas. Základní informace níže:

  • Poplatek pro nečleny oddílu je 100Kč / 60 min. / kurt
  • Provozní doba 8:00 – 21:00
  • Klíče od areálu je možné vypůjčit u obsluhy restaurace Na Žíněnce, u správce areálu J. Nováka (tel: 702 123 036), v autoopravně nad tenisovými kurty V. Přibáně (tel: 775 467 701) nebo u dalších členů oddílu
Tenisové kurty

Tenisové kurty

Víceúčelové hřiště

Mimo tenisových kurtů se v areálu nachází také víceúčelové hřiště s umělým povrchem. Za dobrého počasí primárně slouží k hodinám tělesné výchovy základní školy. V letním období je útočištěm házenkářů, kteří zde absolvují letní přípravu na sezónu. Nárazově je hřiště využívané také skupinami pro malý fotbálek. Celkově však kapacita není plně využita. Hřiště je ideálně k dispozici v odpoledních a večerních hodinách. Lajnování plochy nabízí možnost zahrát si házenou, tenis, malý fotbal, nohejbal nebo volejbal. Aktuálně je pronájem řešen individuálně s vedením Sokola a je preferována dlouhodobější smlouva (ideálně na celou sezónu). Základní informace níže:

  • Poplatek 250Kč / 60 min. / hřiště (pro skupiny – fotbálek, volejbal)
  • Poplatek 150Kč / 60 min. / hřiště (pro jednotlivce – tenis, nohejbal)
  • Při dlouhodobější smlouvě možnost využití sociálního zázemí (šatna, sprcha)
Venkovní víceúčelové hřiště

Venkovní víceúčelové hřiště

Sokolovna (tělocvična)

Posledním sportovištěm v nabídce je Sokolovna. Jedná se o malou tělocvičnu svými rozměry nabízející omezené možnosti sportování. Přesto slouží jako hlavní základna většině oddílů Sokola i dalším spolkům v Libčicích a to především v zimním období. Oproti ostatním sportovištím je kapacita tělocvičny nedostatečná a každý podzim probíhá vášnivá diskuze mezi oddíly o přidělení požadovaných hodin. I proto je jedinou možností pronájmu dlouhodobá smlouva pokrývající období celého roku. Nový rozpis hodin se aktuálně připravuje, proto v případě zájmu kontaktujte vedení Sokola Libčice co nejdříve. Podmínky pronájmu jsou řešeny individuálně.

Tělocvična velký sál

Tělocvična velký sál

Doufáme, že výše uvedený souhrn vnese trochu více světla do možností pronájmu sportovišť v Libčicích. Především tenisové kurty a víceúčelové hřiště jsou k dispozici pro širokou veřejnost. Máte-li zájem o pravidelné využívání hřišť nebo jen chcete vyzkoušet kvalitu antuky v Libčicích, bližší informace najdete v sekci Sportoviště. Budeme se těšit na Vaši návštěvu.