11. 2016 se v krásné historické budově Sokola pražského konal 13. ročník tradičního sokolského dvojboje, v kterém se závodí na dvou gymnastických nářadích, a to na hrazdě a v akrobacii.

Přes poměrně krátkou přípravu, jsme se přeci jen rozhodli vyjet na tento velký závod především jako na zkušenou. Všichni naši závodníci, s výjimkou Karla Jandy, závodili poprvé v životě, a tak jsme  neočekávali, že by se snad mohli umístit na předních příčkách. Úspěchem už byla samotná účast a zkušenosti z průběhu závodu s téměř 170 účastníky.

Kategorie O (předškoláci)
Za Libčice nastoupil Petr Kolář, který předvedl v akrobacii jednu z nejtěžších sestav ve své kategorii a na hrazdě získal  dokonce třetí nejvyšší známku. Nutno podotknout, že  podmínky v prostných byly obtížně splnitelné, neboť i ti nejmladší museli projít 8 metrový akrobatický pás, což znamená zvládnout nejméně 10 prvků. Na to jsme ještě nebyli připraveni, což se nakonec na hodnocení projevilo.  Náš pětiletý závodník, Petr Kolář, ale projevil odvahu a bojovnost, což je třeba ocenit.

memorial-ady-hochmanna-03

Kategorie I (rok narození 2007-2009)
V této kategorii  jsme měli naše dvě nejtalentovanější dívky –  Nikol Bezděkovou a Adélu Houškovou. Měly rovněž jedny z nejtěžších akrobatických sestav, které  poprvé  na závodech předvedly na hudbu. Zde patří dík trenérkám,  a to Markétě  Tomandlové a  Hannah Bartíkové, jež navíc jako  jediná byla schopná vytvořit děvčatům i Markétě choreografii na hudbu v rekordním čase –  do týdne. Sestavu na hrazdě si dívky vybraly samy. I když bychom si všichni přáli, aby jejich umístění bylo lepší, je třeba je pochválit. Navzdory krátkému času, které na přípravu měly, se pilně věnovaly svým tréninkům, předvedly na závodě své nejlepší výkony a získaly cenné zkušenosti ze svého prvního závodu.

I chlapci v této kategorii dokázali svůj talent a bojovnost. Navzdory tomu i oni se umístili  v druhé polovině soutěžících. Jmenovitě Dan Kruliš, který statečně nastoupil první den po nemoci, která mu vzala  čas na přípravu, což se projevilo zejména v tom již zmíněném osmimetrovém pásu. Za nepokrytí této délky se závodníkům nekompromisně srážely  celé dva body. Takže bylo třeba improvizovat, což je pro tak nezkušené závodníky velmi obtížné. Nicméně Dan zabojoval a svým výkonem nezklamal.

memorial-ady-hochmanna-02

Kategorie II (rok narození 2005-2002)
V této kategorii jsme měli nejtalentovanějšího závodníka Adama Racka, který bohužel doplatil právě na již zmíněnou povinnou délku koberce. Přestože svou sestavu předvedl výborně, ale byly mu bohužel strženy 2 body. Jinak by byl mezi prvními. Přesto se ve své kategorii umístil mezi prvními deseti z třiceti. Gratulujeme.

Kategorie III (rok narození 2001 a starší)
Naše jediná závodnice v kategorii žen Markéta Tomandlová byla také poprvé na závodech a udělala nám radost. Předvedla vynikající sestavu v akrobacii i na hrazdě a umístila se na 10. místě z cca 40 závodnic. Markéta se o 10. příčku dělila s gymnastkou  ze Sokola Vyšehrad, která  dělá gymnastiku od dětství a závodí již sedm let. Markéta se v minulosti věnovala volejbalu a s gymnastikou začala mnohem později, než všechny závodnice v její kategorii. Přesto uspěla a zaslouží si naše velké uznání. Markéta je nejen pilnou cvičenkou, ale též cvičitelkou mladší generace, což stíhá i při svém náročném studiu na vysoké škole.

Za muže nastoupil Karel Janda a již tradičně stál na stupních vítězů. Tentokrát získal stříbrnou medaili s vynikajícím celkovým hodnocením 9.45. Jediné zaškobrtnutí na prostných jej stálo zlato, ale takový už je sport. Karel je bojovník, který vyniká zejména v silových prvcích, což je v gymnastice mužů obzvláště důležité.

memorial-ady-hochmanna-01

Každý oddíl, který se dvojboje zúčastnil,  měl za povinnost dodat  rozhodčí. I to jsme splnili. V chlapecké a mužské kategorii  byl Jarda Novák st. vrchním rozhodčím a připojili se k němu již zkušení Tomáš Krupička a Vašek Kraus.  Ženy  poprvé rozhodovala  Hannah  Bartíková, za což jí  patří  obrovské poděkování, protože práce rozhodčího rozhodně není snadná, neboť si vyžaduje celodenní pozornost, přehled o závodnících, povinných cvicích, jejich bodové ohodnocení a srážkách za chybné provedení.  Hlavní rozhodčí závodu při zhodnocení naší práce uznal přístup našich rozhodčích zejména k dětem, kdy je třeba mít na mysli především to, aby hodnocení ocenilo jejich snahu a bylo pro ně motivující. Bylo to ocenění naší práce, což bylo potěšující slyšet. Nerad to říkám, ale u ostatních rozhodčích, zejména v ženské kategorii,  jsme tento pro závodníky povzbuzující prvek postrádali.

V podmínkách závodu bylo mít u každé kategorie ze svého oddílu  tzv. organizátora, který se o závodníky po celou dobu závodu staral a doprovázel je k nářadí.  Tohoto úkolu se vzorně zhostili Veronika Berková, Markéta Tomandlová, Jana Gregorová a manželé Kolářovi. Davidovi Kolářovi patří obzvlášť velký dík za digitální úpravu doprovodné hudby, bez které by dívky závodit nemohly.

Děkuji všem závodníkům za důstojnou reprezentaci  oddílu všestrannosti Sokola Libčice  a všem ostatním za to, že ve svém volném čase a bez nároků na odměnu se přípravě a organizaci našeho prvního velkého závodu věnovali.

Jaroslav  Novák st.,  vzdělavatel