V rámci investičního plánu na rok 2017 Sokol Libčice připravuje základní údržbu sklepních místností v Sokolovně. Plánované úpravy se týkají především prostoru kotelny a přilehlých místností. V rámci projektu jsou plánovány následující práce:

  • oprava podlahy
  • výstavba  ochrané zídky u kotle
  • další drobné stavební úpravy

Zájemci o tuto akci se mohou informovat o podrobnostech a případně si domluvit prohlídku prostor s J. Špiegelem na tel. čísle 777 220 711. Uzávěrka nabídek je 9. 6. 2017.