Toto mistrovství se konalo v malebném prostředí TJ.Sokol I. v Prostějově. Toto město má okolo 50 tis. obyvatel a i druhou TJ Sokol Prostějov, kde jsou sloučeny míčové sporty. Všestrannostní přebor byl zahájen u chlapců kat I. a II. atletikou na hřišti Real. Masarykova gymnázia. Děvčata zatím zahájila částí gymnastika a šplh. Chlapců bylo celkově z celé republiky ve finále kat I. 29 a děvčat poněkud více, asi 84 v každé kategorii.

Z naší župy Jungmannovy jsme měli v kategorii mladších žáku kat. I z 1. místa župních přeborů 1 chlapce z Příbrami a druhý byl Libčický Vojta Kolář.

V atletice byl Příbramský borec celkově na děleném 5-6. místě a náš Vojta Kolář 4., na medailové příčky nedosáhl především vinou špatných hodů kriketovým míčkem, který nepřekročil hranici 25m. Příbramský hodil přes 36m. V ostatních 3 atletických disciplínách skončil Vojta vždy o kousek lépe než jeho Příbramský parťák.

Po atletické části mladší žáci I. jsme obsadili 4. místo Vojta Kolář TJ Sokol Libčice a dělené 5-6. místo Tobiáš Hrůzek Příbram.

Odpoledne od 14:00 hod. se pokračovalo u kat. I. mladší žáci v gymnastice. Při rozcvičení na přeskoku se Vojtovi Kolářovi podařilo narazit si zápěstí při přemetu. První dvě disciplíny (prostná a hrazda) s bolestí zápasil, ale i přesto zacvičil krásnou sestavu na prostných, kde se mu však nevyvedl stoj na rukou, který musel opakovat a tím přišel o 1,0 bod a tak obdržel pouze 8,1 bodů, a Tobiáš po pěkné sestavě 8,95 u této disciplíny byli nejpřísnější rozhodčí. V druhé disciplíně (hrazda) Tobiáš provedl sestavu ohodnocenou 9,25 b. a Vojta 8,25 (z obtížnosti 9, protože se doposud nepopral s točem vzad). Třetí disciplínou v pořadí byl šplh na 3 metry, kdy nejlepší výsledek 2,37s získal závodník z Písku. Tobiáš skončil těsně pod stupni vítězů na 4. místě s časem 2,73s a Libčický Vojta na 8. místě s časem 3,31 což je u něho za poslední dobu nejlepší čas.

Další disciplínou byl přeskok, který suverénně vyhrál Tobiáš s krásným přemetem ohodnoceným 9,05b. Vojta s nalomenou psychikou ani jednoho vydařeného pokusu při rozcvičení a bolavým zápěstím překonal sám sebe a skočil skrčku ohodnocenou známkou 7,6b., pravdou je že nebyla nijak povedená, ale zvítězil sám nad sebou a překonal počáteční obavy. Poslední disciplínou gymnastické části byly kruhy, kde získal Tobiáš známku 9,4b., a Vojta 8,4b., kdy se mu nepovedl konec sestavy a seskok.

Nedělní dopoledne zakončilo celý desetiboj plaveckým závodem na 25m volným způsobem v místních Lázních. V tomto závodu se dařilo našemu Libčickému Vojtovi, který plaveckou část vyhrál s časem 17:03, a Tobiáš s časem kolem 23s udržel své celkové 1. místo a celé mistrovství republiky ve všestrannosti ovládl.

Atletika: 4. místo Vojta Kolář, 5-6. místo Tobiáš Hrůzek

Gymnastika: 1. Místo Tobiáš Hrůzek, 13. místo Vojta Kolář

Šplh: 4. Místo Tobiáš Hrůzek, 8. místo Vojta Kolář

Plavání: 1. Místo Vojta Kolář.

V celkovém pořadí v kat ml. žáků I., zvítězil po součtu 10 boje příbramský Tobiáš Hrůzek a stal se mistrem republiky ve všestrannosti i se zlatou za gymnastiku. Ve svém prvém největším závodě, náš Vojta Kolář se zraněným zápěstím skončil celkově na krásném 6. místě v 10.boji a s jednou zlatou medailí za plavání a 4. v atletice, za což mu patří velký dík za reprezentaci TJ Sokola Libčice.

Kompletní výsledky k nahlédnutí zde: http://www.sokol.eu/obsah/5449/prebory-cos-ve-sportovni-vsestrannosti

Je tomu již 7 let, kdy libčickou všestrannost velmi dobře reprezentoval Michal Tomiška 1×3. a 1×2. v celkovém pořadí 10 boje a Adam Polinec, který byl 1×3. a 1×4. Zde je názorně vidět, že trvá nejméně 5 let, než se podaří vychovat dalšího vynikajícího žáka, nebo žačku. Máme opět nakročeno a pokud budeme mít pro talentované děti prostor i nářadí, bez kterého nemohou se dále vyvíjet např. nemáme vysokou hrazdu a moderní skákací podlahu, chybí zvýšený počet hodin pro tento vznikající samostatný závodní všestrannostní gymnastický oddíl, budeme mít i ještě lepší výsledky. Ale i za součastné podmínky a pomoc výboru našeho sokola, rodičů, trenérů, rozhodčích a města Libčic, musíme ze srdce poděkovat.

Rok však ještě nekončí a připravujeme se na malé soustředění v sokolovně a na koupališti začátkem srpna pro Velkou republikovou cenu ve šplhu s doprovodným programem k Memoriálu Jardy Gruncla a sokolů zakládajících,který se bude konat v SO 2.9.2017 za slunného počasí na koupališti, nebo při nepřízni počasí v sokolovně, kde jsme připraveni přivítat řadů borců z dětské a mlad. kategorie, jak u mužské, tak u ženské složky a vynikající borce z řad šplhu z celé republiky. Pak bude následovat několik Velkých cen V Brně, Písku, Praze, dále několik dětských zimních závodů jako
V. cena A-Hofmanna, Vánoční závody v Libčicích a v Příbrami. Ač se potýkáme s malým finančním rozpočtem oproti Všestrannosti z Příbrami, Brna, Zlína, Chrudimi, Přerova, Kladna, Černošic, Radotína a to nemluvíme o pražských podmínkách víme, že jen obětavostí cvičitelů, neustálým opakováním a závoděním se ztratí tréma, vypěstuje se chuť a vůle reprezentovat své město Libčice a libčický sokol.

S pozdravem Nazdar

Jarda Novák náčelník