Druhý víkend v září, 13. 9. proběhl v areálu TJ Sokol velmi očekávaný sportovní den. Jednalo se teprve o druhý ročník této akce, jež vznikla z podnětu zástupců města, které také celou akci financovalo jako hlavní sponzor, za což mu patří velký dík.  Myšlenka je taková, že v jednom místě se sejdou, dle možností, všechny sportovní i společenské organizace se sportovní aktivitou a uspořádají sportovní odpoledne pro děti a rodiče. Tak tomu bylo i tentokrát. Samozřejmě předcházela řádná příprava a koordinační schůzky účastníků i pořadatelů. 

Hlavní pořadatel bylo město Libčice, ale veškerá organizace byla na TJ Sokol Libčice, v jehož areálu se sportovní den pořádal. Myslím, že se svého úkolu zhostil a vše bylo dobře připraveno. Do poslední chvíle jsme nevěděli, zda se bude moci akce uskutečnit vzhledem k šíření  koronaviru, ale přípravy probíhaly do poslední chvíle úspěšně a sportovní odpoledne proběhlo. Byla připravena jednotlivá stanoviště ve sportech: házená, box, gymnastika, karate, stolní tenis, šplh, tenis, parkour vše v rámci TJ Sokol. Dále zde bylo sportoviště oddílu kopané AFK Libčice se svou prezentací a Centrum Malina připravilo pro děti pěkné soutěže a ukázky své činnosti.

Sportovní odpoledne zahájil v 15.00 hodin starosta města pan Bartoš a popřál nám zdar akce, poté pokračovala společná rozcvička a zahájení soutěží. Každé dítě obdrželo kartu pro plnění úkolů na všech stanovištích. Když byly úkoly splněny, karta se předala do slosování a úspěšný sportovec dostal medaili, včetně dalších dárků. V průběhu soutěží ještě proběhly názorné ukázky sportů – parkour, karate, box a také ostatní sporty prezentovali svou činnost. Děti vyzkoušely disciplíny a seznámily se s každým sportem, stejně jako rodiče, ti ještě měli možnost získat kontakt na trenéry v případě zájmu. Sportovního dne se účastnilo 125 dětí a adekvátní počet rodičů, či doprovodu. Sportovní odpoledne zdařile moderoval pan Jakub Šíma, který také zajišťoval hudební produkci a informoval účastníky o jednotlivých sportech i organizacích. Díky a pochvala za vše.

Na závěr, po předání cen, následovala tombola. Losování odevzdaných kartiček o další dárky a ceny většiny účastníků. Poděkování za tyto ceny patří panu Velebilovi a paní Světlaně – provozovatelům restaurace Na žíněnce, kteří se postarali též o zdařilý průběh odpoledne v rámci občerstvení. Každé soutěžící dítě dostalo párek v rohlíku i nápoj dle výběru, ale  především si odnesly věcné ceny, pamětní kartu a hlavně – zážitky.

Na samotný závěr přijeli hasiči SDH Libčice, kteří se naší akce nemohli zúčastnit z důvodu cvičení. Děti se tak seznámily s částí hasičské techniky, především jim hasiči vypustili do volného prostoru nezávadnou hasicí pěnu a vypukl závěrečný rej spojený s diskotékou. Vyšlo nám počasí a slunečné odpoledne přispělo k pohodě nás všech. Bylo to  zdařilé sportovní odpoledne. Velká účast, a spokojené děti i rodiče. Podařilo se nám rozpohybovat děti, ukázat jim sporty a sejít se na společné akci. To byl hlavní záměr sportovního dne a byl myslím naplněn.

Na závěr bych chtěl poděkovat. Městu Libčice, jako hlavnímu sponzoru, ale především paní Bartíkové, také paní Čermákové, Kejmarové, výboru TJ Sokol a všem, kdo se aktivně podíleli na přípravě sportovního dne bez nároků na odměny. Díky za účast všem, kdo přišli a zapojili se.  Těšíme se na příští ročník, který bude údajně opět na jiném místě, necháme se překvapit organizátory. Věříme, že bude stejně zdařilý jako letošní i ten předcházející.

Tak sportu zdar.

Za výbor TJ Sokol Libčice  –  Tomáš Hykeš  – místostarosta a jednatel