6. dubna jsme spolu s našimi nejmladšími cvičenkami vyrazily do Sokola Komárov, kde se konala soutěž Princezna aerobiku. Děti z našeho oddílu Cvičení s hudbou měly za úkol, spolu s ostatními soutěžícími, co možná nejlépe zacvičit aerobikovou sestavu podle cizí cvičitelky.

Pro většinu z nich to byla první zkušenost s tanečními soutěžemi a, přestože se aerobikem zabýváme teprve rok, se nám povedlo obsadit dvě třetí místa. Jedno si, v kategorii 6 až 7 let, vytancovala Lucie Hrdličková, a druhé, v kategorii 8 až 9 let, Kateřina Tahalová. Ale i ostatní dopadli velice dobře – obsadili jsme i čtvrté, páté i šesté místo.

Princezna aerobiku 2019
Princezna aerobiku 2019

Chtěly bychom všechny moc pochválit, a už se těšíme na květen, kdy vyrazíme na další závody – tentokrát v atletice!

Za kroužek Cvičení s hudbou, který probíhá každou středu od 16. do 17.hodin v Libčickém Sokole, a je stále otevřený pro zájemkyně z Libčic i okolí,

Anna Štětková a Jana Kejmarová