1. června 2019 jsme se s předškolními dětmi zúčastnili Přeboru župy Jungmannovy – předškoláci 2019 v areálu Sokola Komárov. Vypsány byly 4 disciplíny, my jsme se zúčastnili 3, kromě gymnastiky.

Byla to královna všech sportů Atletika, kde byly disciplíny: běh na 40 m, skok do dálky z místa, hod tenisákem. Dále pak Míčový víceboj: hod míčem do basketbalového koše, kop do brány a hod do branky a nejlepší nakonec šplh na 3 metry.

Je poznat, že Libčice šplhat prostě umí, neboť v této disciplíně jsme v naší věkové kategorii nepustili nikoho jiného na stupně vítězů. Celkem jsme získali 6 medailí, nejvíc jich získala Kateřina Chalupová, a to 1 zlatou v míčovém víceboji, 1 stříbro ve šplhu a 1 v atletice. Dále Vojtěch Křenek 1 zlatou ve šplhu 1, stříbrnou v míčovém víceboji a Anna Křenková 1 bronzovou ve šplhu.

Všem dětem i těm, které se neumístily, patří velké poděkování za jejich nasazení v boji. Platí to vždy: není důležité vyhrát, ale zúčastnit se, a to se nám povedlo. Sice poprvé za dlouhou dobu, kdy děti předškolního věku cvičíme, ale povedlo, a to velmi úspěšně. Poděkování také patří trenérkám Janě Chalupové a Janě Kejmarové. Cvičíme ve středu od 17 do 18 hodin v sokolovně.

Jana Kejmarová, náčelnice všestrannosti žen
cvičitelka aerobiku I.třídy a všestrannosti dětí III.třídy