Byl to poslední závod, kde bylo možno dosáhnout na stanovené limity v časech pro mistrovství České republiky v olympijském šplhu.

V kat. dorostu (spojené se staršími žáky) byl stanoven limit 7sec na 4,5m laně bez přírazu a pro muže 12sec. Proto sál tělocvičné jednoty Sokol Písek byl plný. V příjemné atmosféře nastoupili žáci, dorostenci, dorostenky a ženy s muži a senioři, aby si tak někteří potvrdili své časy, anebo posílili své sebevědomí před MČR, které se koná 9. 12. v Praze na Harfě.

Naši borci ve složení Lamich David a Adam Polinec, v kat. dorostu, velmi pěkně zazávodili a potvrdili svůj postup na MČR .

Jako 5. se umístil v osob. rekordu David Lamich s časem 5,39sec a tak poprvé bude bojovat a representovat naší libčickou sokolskou jednotu a město Libčice na MČR v ol. šplhu. Gratulujeme.

Jako 3., bronzový, došplhal Adam Polinec, letos již opakovaně 3x zlepšil svůj osobní rekord a nyní dosáhl a opět pokořil svůj osobák s časem 3,61 sec. Přičemž uvádím, že časy 1 .zlatého Jana Trnky ze sokola Čtyři Dvory v Českých Budějovicích byl 3,57s, 2. stříbrného Martina Vacka z Chrudim. sokola byl 3,59sec a našeho Adama Polince 3,61, byli rozdílné jen v setinách elektronického měření. Proto věříme, že Adame zabojuješ i na republice, kde bude velmi těžká konkurence z celých Čech. Nejlepší světový čas řadu let držel náš bývalý dorostenec Karel Janda s časem 3,06sec, který byl překonán po 5 letech. Jen letos 3x Matějem Cieglem ze Sokola BRNO I. (2,99sec, 2,98sec, 2,74 sec), tedy jediným borcem na světě s časem pod 3 sec na 4,5m laně bez přírazu znovu ukázal, že hranice jsou opakovaně překonávány. Tak Ti držíme palce.

V kat. mužů a seniorů jsme měli tři závodníky: zde nastoupilo 35 borců na 8m lano bez přírazu. Náš začínající muž Souček Jakub vybojoval 31. místo s časem 13,84 sec, což je vždy pro začínající borce těžké. Bojoval ale ze všech svých sil. Další náš borec, Vorel Vratislav, skončil na pěkném 13. místě s časem 8,16sec a náš trvale nejlepší borec Karel Janda skončil s vynikajícím časem 6,76sec na 5. místě, kde jen prvních pět zašplhalo pod 7sec, tedy pod čas našeho B. Šupčíka, olym. vítěze z roku 1924, který tehdy zašplhal 7,2 sec. Po znovu obnovení Sokola je založen i klub B. Šupčíka a jeho memorial, kde kdokoliv dosáhne času 7,2 (každoročně v Příbrami), stává se členem tohoto klubu, kde je i náš K. Janda. Po nedávném návratu nejlepšího šplhače na 8m všech dob, Aleše Nováka, (svět. čas 4,98sec) který nedávno na V. ceně v Brně zašplhal jako jediný pod 6sec, jsme všichni plni očekávání z klání na MČR v ol. šplhu 9. 12. na Harfě i ze souboje našich libčických sokolských i ostatních borců. Jejich svalnatá těla jsou ukázkou sebekázně, vůle a správného životního stylu. Budou tam i ženy na 4,5m laně. Přijďte i Vy povzbudit naše borce.

Jarda Novák náčelník TJ Sokola Libčice n/Vlt.