Závod v olympijském šplhu a doprovodném šplhu na tyči

 • Pořadatel: Sokol Libčice nad Vltavou – odbor všestrannosti
 • Místo a čas konání: Sobota 25. srpna 2018, Areál koupaliště v Libčicích nad Vltavou (U Krytu 759)
 • Prezence od 8:30 (předš. děti, žáci a žákyně do 9:15, ostatní do 12:45)
 • Zahájení závodu v 9:30 (žáci, žákyně), v 13:00 (dorostenci a další)
 • Kategorie:
  • Kategorie 0 – rok narození 2012 a mladší – šplh s přírazem na tyči 3 m
  • Kategorie 1 – r.n. 2009 – 2011 – šplh s přírazem na tyči 3 m
  • Kategorie 2 – r.n. 2007 – 2008 – šplh s přírazem na tyči 4,5 m
  • Kategorie 3 – r.n. 2005 – 2006 – šplh s přírazem na tyči 4,5 m
  • Kategorie 4 – r.n. 2003 – 2004 – šplh s přírazem na tyči 4,5 m
  • Žáci, žákyně – všechny žákovské kat. – šplh bez přírazu na laně 3 m
  • Příchozí – všechny věkové kategorie – šplh bez přírazu na laně 4,5m
  • Dorostenky, dorostenci – šplh bez přírazu na laně 4,5 m
  • Muži, senioři, masters – šplh bez přírazu na laně 8 m (3 kola + finále)
  • Dorostenky, dorostenci, ženy – lano 8 m (mimo soutěž VC)
  • Exhibiční závod – šplh bez přírazu na laně 10m
 • Specifika závodu: Venkovní závod na 2 lanech (při výskytu techn. závady na 1 laně)
 • Startovné: Žáci, žákyně 30Kč, ostatní 50 Kč, dopravu si každý hradí sám
 • Podmínky účasti: Závod na vlastní nebezpečí, podpis u prezence
 • Různé: V případě nepříznivých podmínek si pořadatel vyhrazuje právo na
  změnu místa konaného závodu nebo délku lana, či zrušení kategorie.
 • Přihlášky: zaslat předem do 22.8.2018 na e-mail kajajanda@seznam.cz, případně na webu: http://www.svetsplhu.cz/akce/memorial-jardy-gruncla-2018/
 • Případné dotazy: kajajanda@seznam.cz, 736 460 698, 776 862 286, 606 307 310
 • Ubytování: Na objednání můžeme poskytnout v sokolovně. Jako podložky jsou
  k dispozici žíněnky. Sociální zařízení je k dispozici.