Účast členů všestrannosti a šplhu z TJ Sokol Libčice na 23. ročníku memoriálu Bedřicha Šupčíka ze dne 18. 3. v historické sokolovně v Příbrami ke 155. výročí založení Sokola.

Ve vyzdobené sokolovně nastoupilo ve třech kategoriích 14 dorostenců, 6 seniorů a 46 mužů z celé republiky na tento tradiční závod ve šplhu na laně bez přírazu. Zde v této sokolovně byl obnoven při znovu otevření celostátního Sokola olympijský šplh a jeho doprovodné soutěže na 4,5m laně pro dorost, 8m laně pro seniory nad 41let a muže rovněž na 8m laně bez přírazu na památku našeho českého 1. olympijského vítěze z roku 1924 v tomto druhu odvětví Bedřicha Šupčíka.

Každý závodník obdržel tričko s nápisem 23. ročník mem. B. Šupčíka, pamětní desku s diplomem a umístěním. Byla připravena velká řada cen a vynikající zdarma občerstvení doplněné domácími koláči, dorty a dalšími dobrotami. Ve 13.30 byl slavnostní nástup 66 účastníků a byli představeni. Mezi jmény z Brna, Příbrami, 3 oddílů z pražských sokol. jednot byli borci z Mladé Boleslavi, Písku, Budějovic, Poděbrad, Libčic n./Vlt. a dalších míst a sokolských jednot.

Závody zahájil starosta TJ Sokola Příbrami, Svatopluk Chrastina za přítomnosti starosty a místostarosty města Příbrami a za ČOS byl přítomen ved. odboru sportů Mgr. Petr Syrový. Po krátkém projevu a připomenutí 155. výročí založení SOKOLA byl zahájen závod dorostu (sloučeni starší žáci s dorostem). Svůj první závod ve šplhu bez přírazu na 4,5m laně absolvoval i náš starší žák David Lamich, který se letos přihlásil opět do naších sokolský řad. Ze svého nejlepšího času 11,2 sec si 2x zlepšil osobní rekord v 1. pokusu na 10,48 a v 2. na 9,46 ses. Ač skončil na 13 .místě (závodil po týdenní nemoci), je to výborný výkon. Druhý náš dorostenec Adam Polinec, rovněž přišel mezi nás v r 2017, již absolvoval svůj druhý závod (v prvním 6. místo). Tentokrát se sedřeným mozolem a jedním neplatným pokusem mu zůstal jediný pokus a po jeho tzv. prohmatu se probojoval na 9. místo mezi 14 nejlepšími z republiky. Oba naši dorostenci zaslouží náš obdiv. V kategorii dorostenců zvítězil Marek Valut z ŠSK Palestry, 2. byl světový rekordman Matěj Cígl ze Sokola Brno I (jeden neplatný pokus), kterému trvalo 5 let k překonání svět. rekordu Karla Jandy, a 3. Jan Trnka se Sokola 4 Dvory z Budějovic, 4. Jan Bartošík ze Sokola Brno I. Byl to krásný závod plný překvapení a zvratů.

Závod mužů, kde se do třetího finálového kola probojovalo jen 10 mužů měl rychlý spád. Mezi finalisty byl na 9. pozici při vstupu do posledního finálového kola i náš Karel Janda. Při stoupající formě měl nyní však natažený úpon od bicepsu, takže lezl přes bolest. Přesto se umístil a vylepšil si pozici s časem 7,22sec na 7. místo. Zvítězil mistr republiky z let 2013, 2014 a 2015 s vynikajícím časem 6,10 sec Ing. Štěpán Muchka ze Sokola Mladá Boleslav, 2. byl Patrik Valut z ŠSK Palestra z Prahy, 3. Martin Trnka z téhož klubu a 4. byl překvapením, neboť se dokázal opět po 10letech příbramský Václav Kotlan vrátit s časem 6,84sec opět mezi deset nejlepších a to jen díky přísné dietě, sebezapření a své silné vůli (zhubl o 3kg). Ale i další naši borci byli velmi dobří. Tomáš Krupička po delší 3 měsíční závodní odmlce zabojoval a 2x překonal svůj letošní rekord s časy 11,48 a 11,22 a umístil se na pěkném 33. místě z 46 mužů. Rovněž náš začínající muž Jenda Pokorný na svém druhém závodě za muže zabojoval a opět 2x překonal svůj osobní rekord z minulého závodu s časy 12,53 a 12,42 sec a umístil se na 36. pozici, k čemuž mu blahopřejeme. Náš Vráťa Vorel tentokrát nezávodil, neboť byl na dovolené v zahraničí.

Byl to velice atraktivní a napínavý závod, který měl zase po dlouhé době největší účast. Pořadatelé zde měli videotechniku s promítáním minulých závodů, takže jsme v přestávkách viděli i loňský závod ve šplhu z Libčic z Mem. J. Gruncla a sokolů zakládajících z koupaliště, ukázky z letních sokolských příbramských táborů dětí a ze cvičení teamgymů, kde jsou příbramská děvčata mistryněmi republiky.

Byl to mimořádně skvělý závod jak co do připravenosti, vybavení, cen i spádu závodů.

Jaroslav Novák

Náčelník všestrannosti a šplhu