V dnešní zrychlené době představuje internet jeden ze základních informačních kanálů společnosti. Jestliže chceme Sokol v Libčicích udržet atraktivní pro nastupující generace a jít tzv. s dobou, bezpodmínečně se musíme umět prezentovat i na internetu. Z tohoto důvodu vznikla webová prezentace, kterou si právě prohlížíte. Jsme na samém začátku a informace budou postupně přibývat, už nyní je ale možné získat základní informace o jednotlivých oddílech, nabídce sportů a dostupných sportovištích.

Touto cestou bychom rádi všechny členy i veřejnost informovali o situaci v Sokole, výsledcích  a plánovaných akcích jednotlivých oddílů. Rádi uvítáme jakékoli postřehy, náměty a připomínky, které nám pomohou se posunout zase o kousek dál.

Libčický Sokol hrál v historii Libčic vždy významnou roli a v této tradici bychom rádi pokračovali. V duchu myšlenek Sokola vítáme nové návštěvníky stránek pozdravem: „Nazdar“!