Na období podzim 2019 a jaro-léto 2020 byl schválen následující rozvrh tělocvičny. Volná místa v rozvrhu jsou nabídnuta veřejnosti a spolkům mimo Sokol. V případě zájmu kontaktujte výbor Sokola.

Oddíl všestrannosti žen zve na pravidelná cvičení v tělocvičně.

Rozvrh 2019-20 SOKOL-OVŽ
Rozvrh 2019-20 SOKOL-OVŽ