Není tomu tak dávno, co se venkovní víceúčelové hřiště v areálu libčického Sokola otevřelo pro veřejnost. Samotnému odemčení vrat ale předcházela poměrně dlouhá diskuze na úrovni vedení Sokola, kde bylo nutné zvážit na jedné straně možnost sportování dětí i dospělých ve volném režimu a riziko poničení hřiště v důsledku vandalismu na straně druhé.

Nakonec převážila snaha umožnit veřejnosti využívat kvalitní sportovní zázemí a hřiště se postupně začalo více a více využívat. V uplynulých měsících nebylo za dobrého počasí prakticky dne, kdy by hřiště zůstalo prázdné. Z toho máme opravdu radost. Bohužel obliba roste i u různých skupinek teenagerů, kteří nepřichází sportovat, naopak po jejich návštěvě zůstávají poházené odpadky kousek od prázdných odpadkových košů.

V posledních týdnech se množí také situace, kdy je na hřišti používána nevhodná sportovní pomůcka, jedná se především o různé dopravní prostředky typu kolo, koloběžka, skateboard nebo kolečkové brusle. I když jsme rádi, že děti sportují, umělý povrch není na tuto zátěž dimenzován a bohužel jsou již viditelná nenávratná poškození na určitých místech.

Ve světle těchto okolností se opět ozývají hlasy, zda by hřiště nemělo být přístupné pouze pro členy Sokola pod dohledem trenérů a cvičitelů. Není možné se tomu divit. Nechceme ale, aby kvůli excesům jednotlivců bylo hřiště opět uzavřené pro celou veřejnost, proto jako poslední pokus konáme následující kroky:

  • Apelujeme především na rodiče, aby své děti informovali o vhodném využívání venkovního hřiště.
  • Na vstupní vrata umístíme informační cedule zakazující vstup s kolem, koloběžkou, kolečkovými bruslemi nebo skateboardem. Hřiště je primárně určeno k míčovým sportům.

Pevně věříme, že se situace zlepší a nebude nutné přistupovat k radikálnějším krokům. Předem děkujeme za spolupráci.