27. března 2019 v 18 hodin se koná v sokolovně valná hromada TJ Sokol Libčice nad Vltavou.  Jednání valné hromady bude probíhat podle následujícího programu :

 1. zahájení
 2. schválení programu
 3. volba návrhové, volební a mandátové komise
 4. seznámení účastníků VH s kandidátkou a navrhovanými pravidly voleb
 5. zpráva o činnosti TJ, oddílů a odborů za rok 2018
 6. zpráva o hospodaření za rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019
 7. zpráva kontrolní komise
 8. zpráva vzdělavatele
 9. zpráva mandátové komise
 10. diskuze
 11. volby výboru, místostarosty, starosty, kontrolní komise, vyslance a delegáta na VH župy Jungmannovy
 12. schválení usnesení
 13. závěr

Dovolujeme si Vás touto cestou pozvat k účasti na valné hromadě.