Finálového 11 boje ve všestrannosti se zúčastnilo v kategorii staršího žactva 41 borců, 8 v dorostu a 15 mužů. Muži zahájili atletikou. Zde z naší župy Jungmannovy nastoupili 4 muži. Byl to velký boj. Na předních pozicích byli muži vysokých postav, kteří měli výhodu zejména ve vrhu koulí, běhu na 1500m a skoku do dálky.

Náš Karel Janda zabojoval na 100 m, v dálce a na běhu 1500m, nevyšel mu vůbec vrh koulí, ale přesto skončil v atletice na krásném 6. místě. V plavání, jak víme, to není nejlepší a zde skončil na 100 m až 12.. V gymnastice zakolísal v akrobacii a bradlech, za to dobře zacvičil hrazdu a nejlépe kruhy, kde za svou sestavu obdržel spolu s Martinem Maturou z Písku nejvyšší známku 9,7 bodu. Karel je výborně silově vybaven, a pokud ještě zlepší techniku kmitové části kruhů, bude ještě lepší. V gymnastice skončil 8..

Karlovou nejsilnější disciplínou je šplh. Zde nikoho nenechal na pochybách, že patří k nejlepším. S jistotou v obou pokusech na 4,5 m laně zvítězil a získal zde zaslouženě zlatou medaili a tedy 1. místo. V celkovém pořadí 11 boje skončil na 8. místě, a když si uvědomíme, že to byl jeho první závod všestrannosti v kategorii mužů, vedl si skvěle. Pomohl tak k celkovému vítězství družstva mužů naší župy Jungmannovy, spolu s Tomášem Ježkem, Janem Šindelářem, Matoušem Havrlíkem z Příbrami a Romanem Malířem z Černošic.

I my jako rozhodčí, jsme odvedli dobrou práci. Proto chci poděkovat zejména Karlovi Jandovi za zlatou medaili a skvělou reprezentaci našeho města a libčického Sokola. Rozhodčím Vaškovi Krausovi a Tomášovi Krupičkovi, neboť to byl pro nás dlouhý a vyčerpávající maraton a popřát mnoho štěstí a sil do další sokolské práce.

Nazdar! Jarda Novák náčelník všestrannosti