Tohoto závodu přes velkou se nemocnost zúčastnili malí sokolíci z Plzně, Všetat, Černošic, Příbrami a Libčic. Po dohodě jsme tento závod uskutečnili i jako přebor TJ Sokola Libčice pro vyspělejší cvičence naší všestrannosti.

V kategorii 0, začínajících, roč. 2008, 2009 a 2010 ve šplhu na 3m tyči odzávodili z přihlášených 6 a DOKONČILI ZÁVOD jen dva závodníci a to na 1. místě Samuel Matyáš Mach z Příbrami a na druhém místě náš libčický Matěj Křenek, oba roč. 2010, tedy nejmladší. Ostatní nedolezli. Celkově získal Matěj Křenek na župním přeboru 1 stříbro a v soutěžním závodě jen pro TJ Sokola Libčice 1 zlato.

V kat. I. mladších žáků závodilo 10 závodníků ze sokola Domažlice (Plzeň), Černošic, Příbrami a Libčic a na přeboru župy byl Náměstek Jakub na 4-5místě, Blahota Patrik na 8. místě, Garaj Dan na 9. místě, Sámer Salmi (začínající, cvičí od října 2016) na 10. celkovém místě, ve sloučených dvou kategoriích.

Pro přebor naší TJ Libčice byli ročníkově ml. žáci rozdělení na začínající kat. I., kde na 1. místě stanul Dan Garaj – zlato, na 2. místě Sámer Salmi a v kat. starších I. žáků na 1. místě skončil Jakub Náměstek, získal zlatou medaili a na 2. místě Patrik Blahota získal stříbrnou medaili.

V kat. starších žáků II. ve šplhu na 4,5m tyči s přírazem závodilo 10 závodníků a na bronz a 3. místo dosáhl libčický Martin Kučera, což v souběžném přeboru naší TJ je 1. místo a zlato.

V kat II. starších žáků vyššího stupně závodilo celkem 5 závodníků a tři dosáhli shodného časů na 4,5m laně s přírazem. Byl to na 3. až 5. celkovém místě náš Adam Racek, Jan Hazlbaur a příbramský Sláma Ondřej. Pro přebor naší TJ Libčice v tomto šplhu stanuli na 1. místě Adam Racek a Jan Hazlbaur.

V kat. starších žáků III. závodilo 6 borců, přičemž kat. bez přírazu byla zrušena a sloučena s kat. šplhounů s přírazem na 4,5m laně s tím, že si mohou vybrat druh šplhu. V župním přeboru stanul na 6. místě David Lamich, který jediný šplhal bez přírazu a zalezl čas 6,22s (což je velmi krásný čas). Poprvé závodil a šplhá od října letošního roku na laně bez přírazu.

Pro přebor naší TJ Sokl Libčice (v souběžném závodě) získal 1. místo zlato v čase 6,22s.

I tento župní závod ČOS byl pro nás zkušeností pro další rozvoj a přípravu libčických závodníků do příštího roku, kdy chceme u žáků zazávodit poprvé i s atletikou, plaváním, gymnastikou a šplhem na 10 boji. Naším nemocným Péťovi a Vojtovi Kolářovi, Danu Krulišovi, Sebíku Bezděkovi, Hubertu Nehasilovi a dalším přeji rychlé uzdravení a trochu štěstí, naším závodícím mnoho sil a vůle do dalšího roku, neboť již koncem ledna nás čeká přebor župy Jungmannovy v plavání, jako součást 10 boje, i s děvčaty. Jako rozhodčí zde zastoupili sokol Libčice Jaroslav Novák st. a Václav Kraus. Poděkování patří i rodičům a našim všem cvičitelům a trenérům.

Jaroslav Novák vzdělavatel