Tělovýchovný spolek Sokol již od dob svých zakladatelů Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera nebyl zaměřen jen na sportovní činnost. Sokol vždy spojoval elitu národa a svůj nezpochybnitelný význam dokazuje již 160 let. Věci veřejné mu nikdy nebyly lhostejné a po generace formou dobrovolné činnosti vede zejména děti a mládež ke zdravému pohybu. Ne nadarmo se říká, že maminka, učitel a trenér mají vždy pravdu. Trenér musí nejen prokázat svou sportovní a organizační zdatnost, ale je zároveň pedagogem, vychovatelem a vzorem.

A to vše platí i dnes, v době, kdy naši členové dokazují vzácné morální hodnoty jako je empatie a ochota pomoci potřebným, ke kterým aktuálně patří maminky a děti z Ukrajiny, jež našly z důvodů nesmyslné války ve své zemi dočasný, možná trvalý, domov v našem městě.

Sokol už v únoru zahájil materiální pomoc prostřednictvím sbírky ošacení, kočárků, hraček i sportovního náčiní a poskytl nemalou částku dvěma velkým rodinám s dětmi na pořízení televizí s Internetem, aby měly kvalitní on line spojení se svou školou na Ukrajině a vysíláním v mateřském jazyce.

Podařilo se nám najít pro dvě maminky zaměstnání a dětem umožnit bezplatné cvičení ve všech našich sportech. Není pro nás větší odměnou, než rozesmátí malí sportovci, kteří nedávno prožili to, co my známe jen z děsivých televizních zpráv, před nimiž občas zavíráme oči.

Za finanční pomoci města jsme v naší klubovně pohotově instalovali učebnu a již dva měsíce se tam ukrajinské maminky učí českému jazyku. Ochotně jsem převzala roli lektorky, a tak mohu zodpovědně prohlásit, že jsou to studentky pilné a že dělají velké pokroky. Komunikujeme jak se dá – česky, rusky i anglicky, a rozumíme si. Často vnímám, že jejich statečnost a psychika má své limity. Někdy stačí základní slova jako je manžel, nebo syn a v očích se jim zalesknou slzy, protože tito dospělí muži jejich života jsou „tam“, ve válce. V ten moment je na místě profesionální psychologická pomoc. I tu se nám podařilo ve spolupráci s městem a školou zajistit. V řadách studentek češtiny jsou totiž dvě zkušené psycholožky – maminka s dospělou dcerou, které ve škole poskytují psychologickou podporu ukrajinským dětem a v sokolské klubovně vedou skupinové i individuální terapie dospělých.

Lekce češtiny v klubovně Sokola

Děkujeme panu starostovi Ing. Pavlu Bartošovi, MBA za vstřícnost a vedení města za finanční podporu. Dík patří též Klubu seniorů, jenž vzal skupinku „našich“ UA maminek s dětmi na výlet, nebo organizátorům Gulášování, neboť 25. 6. si můžete na AFK přijít ochutnat guláš po ukrajinsku.

Sokolský jazykový kurz se chystá na procházky Prahou i po okolí našeho města, těší se na další výlety s Klubem seniorů a oddíl všestrannosti žen pozval ukrajinské děti na Léto se Sokolem, což jsou dva úžasné týdny docházecích táborů plné sportování, výletů a zábavy.

Pánové Tyrš a Fügner by byli určitě spokojení, neboť náš Sokol nestojí a nikdy nebude stát opodál.

Hannah Bartíková, vzdělavatelka