Je všeobecně známo, že je již několik let naší prioritou snaha postavit v Libčicích v areálu Sokola sportovní halu s odpovídajícím zázemím. Důvodem není jenom skutečnost, že naši házenkáři již 10. rok hledají domácí prostředí někde jinde než v Libčicích. V letošním roce se tato potřeba mít sportovní halu jenom zvýraznila, protože pouze za letošních 8 měsíců došlo k nárůstu dětí v Sokole o 53 dětí. Nejvíce v házené, kde nárůst činí 32 dětí na celkových 72 a v oddíle všestrannost mužů, kde počet vzrostl o 21 na celkových 80 dětí. I když jsme si více cvičenců několik let přáli, tak teď máme problém. Přidáme-li k našim oddílům školu, seniorky, Malinu, hasiče a další zájemce, tak máme nedostatek cvičebních prostor. Jak to k dnešku se sportovní halou vypadá? Jak jsme již oznamovali, po zpracování připomínek členů Sokola, zastupitelů města i široké veřejnosti, vznikla studie a dokumentace pro územní řízení. Žádost o územní rozhodnutí byla již podaná. Současně byla vytvořena pracovní skupina složená ze zástupců rady města a Sokola, která bude připravovat další potřebné kroky, jako např. kdo bude investorem, kde sehnat peníze, zda využít některý dotační program apod. Na tomto místě bych rád zdůraznil, že Město Libčice nad Vltavou považujeme za našeho rozhodujícího partnera. Zatím vše probíhá, někdy sice pomalu, ale probíhá.

Hala však není jedinou naší náplní. Máme ještě stávající majetek, o který musíme pečovat a zvelebovat ho. Z významnějších akcí v letošním roce bylo otevření rekonstruované předzahrádky a workoutového hřiště, včetně vybavení a výsadby zeleně. Opravili jsme opěrnou zeď a oplocení na tenisových kurtech, vyklidili a opravili další ze zatím nevyužívaných sklepních místností a vymalovali jsme tělocvičnu. To všechno stojí nemalé peníze, ale za významné pomoci města se nám to postupně daří. Jsme však hlavně sportovní organizací, takže i podpora soutěžících členů a družstev je naší povinností. Máme v soutěžích 5 družstev dospělých – házená a stolní tenis, 1 družstvo mladých házenkářů a 25 jednotlivců v soutěžích všestrannosti a karate. A máme i výsledky. Určitě jsou známé naše webové stránky (www.sokollibcice.cz), na kterých průběžně širokou veřejnost informujeme. Máme dalších min. 60 členů, kteří sportují rekreačně pro své zdraví.  O tyto všechny cvičence a sportovce se stará 8 kvalifikovaných cvičitelů a 9 kvalifikovaných trenérů. Zatím jim za tuto záslužnou činnost většinou pouze děkujeme. Ale i ty chceme v budoucnu podporovat a ocenit.

Josef Nováček, starosta TJ Sokol