Sokol Libčice je organizace spravující poměrně zajímavý areál v samém srdci města. V areálu se nachází 3 antukové tenisové kurty, venkovní multifunkční hřiště s umělým povrchem, asfaltový plácek po bývalém házenkářském hřišti, tělocvična s hostincem a menší prostor právě pod hostincem nazývaný jako předzahrádka.

Spravování tohoto majetku by bez finanční pomoci města šlo jen zteží. I tak se ale každoroční plán investic a údržby redukuje na základní provozní údržbu a drobné investice. Tento stav nám nedává mnoho možností při realizaci naší vize, jak by Sokol jako celek měl vypadat. Proto se snažíme hledat další finanční zdroje. V posledních letech tak pravidelně podáváme žádosti o granty/dotace na všechny dostupné instituce – župa a ústředí ČOS, Středočeský kraj, MŠMT. Doslova se jedná o desítky, spíše stovky stránek formulářů a nejrůznějších dokumentů v žádostech.

Vytrvalost přináší ovoce. Jedním z úspěchů v tomto roce byla získaná dotace na revitalizaci právě předzahrádky. Jednalo se o titul vypsaný Středočeským krajem s názvem Podpora volnočasových, sportovních a vzdělávacích aktivit z Fondu sportu, volného času a primární prevence. Z tohoto fondu je možné získat maximálně 200 000 Kč v rámci neinvestičního projektu (bez územního řízení, stavebního povolení atd.). Pro náš Sokol se podařilo získat celou maximální částku.

Myslím, že je to ukázkou toho, že peníze se dají získat, jen to chce obětovat trochu času. Nejedná se o nic tajného proto přikládám základní souhrn žádosti (podrobné přílohy možno na vyžádání).

SVC_VSA_033966_2018.pdf

Schválení žádosti v průběhu června 2018 nás postavilo před situaci, jak nejlépe celý projekt zrealizovat. Rozjel se proces hledání vhodných dodavatelů:

  • stavební firmy pro rekonstrukci schodů
  • odborné arboristické firmy pro ošetření stávajících stromů
  • ateliéry pro zahradní design pro návrh celého prostoru
  • zahradnické firmy pro výsadbu zeleně a přípravu mobiliáře
  • firmy pro workoutové nářadí

Jednoduše to nebyl a ještě ani není jednoduchý proces. Podařilo se ale, dle mého názoru, získat zkušené a kvalitní partnery pro realizaci, které bych rád zmínil.

Hrubé stavební práce včetně rekonstrukce schodů jsem svěřili do rukou místních pánů Kubíka a Brejchy. Ocenili jsme především vstřícnost termínů s ohledem na všeobecné vytížení stavebních firem.

Alfou a omegou celého projektu byla ideová studie, která celému prostoru vdechla myšlenku s ohledem na umístění herních prvků a úpravu zeleně. Diskuzi jsme vedli s několika specializovanými ateliéry, nakonec jsme se ale na doporučení rozhodli spolupracovat s paní Smetanovou z In-Site ateliéru. Hledali jsme minimalistické řešení (s ohledem na rozpočet), které pokryje naše představy dané parametry žádosti. Výsledek je k nahlédnutí v příloze.

Ideová studie předzahrádky – Sokol Libčice

Když už jsme věděli, co chceme s předzahrádkou udělat, zbývalo vybrat realizátora zahradnických prací. Opět jsme kontaktovali několik firem a snažili se minimalizovat náklady na kácení, výsadbu, nákup zeleně, úpravu povrchu atd. Ze soutěže vyšel jako vítěz firma Arboreus, která byla schopna realizovat všechny požadavky v rámci daného rozpočtu.

Poměrně zásadní otázkou byla situace okolo stávajících vzrostlých stromů. V Sokole jsme řešili problém bezpečnosti, ucpaných okapů od listí a využití prostoru. Diskutovaly se i názory na kompletní pokácení nebo razantní ořezání obou stromů. Myslím, že šetrné omlazení lípy a pokácení smrku bylo správným rozhodnutím (povolení ke kácení je samozřejmostí). Ve studii je možné vidět výsadbu nové zeleně, která plně nahradí vzrostlý smrk.

Cesta k realizaci byla dlouhá, proto se s pracemi začalo až v posledních týdnech. S ohledem na čerpání dotace chceme akci dotáhnout v tomto kalendářním roce. Bude také fajn, když se zeleň bude na jaře probouzet již do nového domova.

Celý projekt je postaven na součinnosti mnoha lidí a souběhu událostí. Určitě se objeví nějaké problémy, pevně věřím, že se podaří je vyřešit a předzahrádka bude dlouhá léta sloužit široké veřejnosti.

A proč to celé píšu?

  • Chceme informovat veřejnost a při větších projektech by to měl být asi standard (příště snad i o chlup dříve).
  • V Sokole se snažíme být maximálně transparentní, proto tento letmý pohled do kuchyně projektu.
  • Rádi bychom ukázali cestu i dalším spolkům v práci s granty/dotacemi.
  • Za každým takovým projektem stojí mnoho úsilí lidí, kteří obětují svůj soukromý čas a snaží se podpořit veřejný prostor v Libčicích. Proto se snažme nejen kritizovat bez dostatečných informací, ale hlavně konstruktivně podpořit vše, co nám dává smysl.