Vážení členové TJ Sokola Libčice.

Zveme vás tímto na Valnou hromadu TJ Sokol Libčice nad Vltavou

která se uskuteční dne 20.4. 2023 od 18.00 v tělocvičně TJ

Program VH – TJ Sokol Libčice

 1. zahájení
 2. schválení programu
 3. volba návrhové komise
 4. volba mandátové komis
 5. zpráva o činnosti TJ,
 6. zpráva oddílů a odborů za rok 2022
 7. zpráva o hospodaření za r. 2022
 8.  návrh rozpočtu na r.2023
 9. návrh na úpravu členských příspěvků
 10.  zpráva kontrolní komise
 11.  zpráva vzdělavatele
 12.  diskuze
 13.  schválení usnesení
 14.  závěr

Za výbor TJ Sokol Libčice – Tomáš Hykeš, starosta TJ